Economische evaluatie

ME-TA staat in voor zowel het systematisch doorzoeken als kritisch evalueren van de economische literatuur, het kritisch evalueren van bestaande economische modellen, alsook het zelf opstellen van economische modellen. Hierbij wordt rekening gehouden met (landen-specifieke) farmaco-economische richtlijnen. De input wordt op een transparante en wetenschappelijk verantwoorde manier verzameld. De onzekerheid omtrent de input variabelen wordt op een state-of-the-art probabilistische manier in rekening gebracht. Resultaten van base case scenario en sensitivitieitsanalyses worden op een transparante manier weergegeven.