Health Technology Assessment

Health Technology Assessment (kortweg HTA) is een algemene naam voor multidisciplinair onderzoek waarbij verschillende aspecten van een interventie in de gezondheidszorg worden geëvalueerd.
Hierbij gaat het in de eerste plaats om het medische luik: is de interventie veilig (‘safety’), werkt een interventie onder ideale omstandigheden (werkzaamheid of ‘efficacy’) en/of onder normale omstandigheden (doeltreffendheid of ‘effectiveness’).
In het economische luik wordt bekeken of een interventie z’n geld waard is ten opzichte van bestaande alternatieven (‘value for money’, ‘cost-effectiveness/utility’) en wat de impact is op budgetten.
Daarnaast kunnen ook sociale, logistieke, en andere aspecten aan bod komen. Het uiteindelijke doel is om beleidsmakers en andere stakeholders te ondersteunen door hen objectieve, overzichtelijke en wetenschappelijk onderbouwde informatie te verschaffen.