Good Clinical Practice

Good Clinical Practice (GCP) omvat het ontwikkelen van klinische praktijkrichtlijnen, het evalueren van de huidige praktijk aan geaccepteerde standaarden en het ontwikkelen van kwaliteitsindicatoren.
 
Voor het ontwikkelen van klinische praktijkrichtlijnen wordt eerst een systematisch literatuuroverzicht gemaakt. Op basis van dit overzicht wordt dan voor elk item (of uitkomst) de kwaliteit van het onderliggende bewijsmateriaal vastgelegd. Daarnaast wordt ook bepaald of men een sterke of zwakke aanbeveling kan maken, op basis van de balans tussen voordelen en nadelen van de interventie/test.